Evaluarea durabilității financiare
2,5
6,5
5,3
Lichiditate
0,4
7,6
4,3
Raportul curent
1,1
8,1
5,3
Raportul bun al activelor
0,0
7,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
0,0
7,5
3,4
Rentabilitatea
1,5
5,6
5,8
Rentabilitatea activelor
2,3
6,1
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,2
5,7
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
0,0
5,0
5,6
Pârghie
6,3
8,4
5,7
Datorii totale către total active
8,1
8,7
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
4,5
8,1
6,2
Activitate
0,9
3,4
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,8
1,0
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
0,0
5,8
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
0,10
18,38
15,79
Raportul bun al activelor
0,00
5,74
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,00
5,54
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-2,7 %
0,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-2,9 %
0,7 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
-73,2 %
-15,6 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,8 %
0,4 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
-28,8 %
7,4 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-0,48
0,09
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
0,00
16,83
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-787 685
-394 339
112 772 457
Venituri din vânzări
805 775
3 054 535
20 022 578 702
Costul vânzărilor
113 500
1 517 877
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
692 275
1 536 658
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-787 685
-313 787
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
692 275
1 536 658
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
270 541
111 988 096
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
36 291
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
1 750 501
13 772 841
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
29 409
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-787 685
-335 156
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-787 685
-313 787
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-21 369
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
59 183
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
29 058 182
52 078 916
38 059 075 182
Total active imobilizate
28 877 399
42 576 722
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
3 394
2 269 163
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
310 326
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
25 479 100
25 479 100
1 038 360 603
Mijloace fixe
3 185 140
14 308 368
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
53 600
53 600
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
156 165
156 165
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
180 783
9 502 194
11 782 502 004
Materiale
36 579
1 852 397
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
7 407
101 302
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
1 086 654
68 469 591
Mărfuri
1 713 112
291 052 953
Creanțe comerciale
104 735
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
142 482
186 734 351
Creanțe ale bugetului
1 230
1 513 950
551 188 867
Creanțe ale personalului
8 262
23 947
22 616 563
Alte creanțe curente
127 200
127 200
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
105
2 812 131
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
24 284
140 624 280
Total Pasiv
29 058 182
52 078 916
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
160 480
160 480
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
160 480
160 480
5 314 393 881
Total datorii curente
1 852 236
2 250 257
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
16
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
82 528
457 736 577
Datorii față de personal
1 074 282
1 074 282
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
604 360
675 198
50 233 220
Datorii față de buget
107 434
123 502
47 434 079
Venituri anticipate curente
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
150 051
3 880 466
Provizioane curente
21 655 686
Alte datorii curente
66 160
144 680
3 416 056 893
Total capital propriu
27 045 466
49 668 179
13 451 165 892
Capital social
3 093 700
16 375 877
7 490 893 188
Capital suplimentar
25 479 100
25 759 153
1 696 488 646
Rezerve
7 839 167
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-55 379
-945 281
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-684 270
1 033 602
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-787 685
-394 339
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.