Evaluarea durabilității financiare
7,3
5,9
5,3
Lichiditate
8,3
5,1
4,3
Raportul curent
9,4
7,0
5,3
Raportul bun al activelor
8,3
5,0
4,4
Rata de poziționare în numerar
7,1
3,4
3,4
Rentabilitatea
7,1
7,0
5,8
Rentabilitatea activelor
7,4
7,2
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
6,5
6,7
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
7,1
6,9
5,6
Pârghie
9,6
6,2
5,7
Datorii totale către total active
9,4
5,5
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
9,7
6,8
6,2
Activitate
2,8
4,9
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,0
5,3
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
2,6
4,6
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
8,43
5,04
15,79
Raportul bun al activelor
5,11
2,38
5,98
Rata de poziționare în numerar
2,52
0,88
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
1,8 %
2,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,0 %
3,8 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
2,0 %
2,7 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,3 %
10,4 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
10,4 %
205,8 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,59
9,06
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
4,57
22,01
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 230 330
31 189 008
112 772 457
Venituri din vânzări
60 705 360
866 265 057
20 022 578 702
Costul vânzărilor
48 357 980
685 037 804
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
12 347 380
181 227 253
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 788 450
36 030 882
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
12 347 380
181 227 253
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
459 860
48 029 730
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
869 300
76 739 447
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
9 875 700
75 457 742
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
273 800
35 758 922
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 806 050
38 265 143
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 788 450
36 030 882
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
740 617
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
17 600
1 903 004
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
575 720
7 076 135
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
67 152 420
928 826 226
38 059 075 182
Total active imobilizate
23 916 720
489 293 540
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
121 970
1 867 147
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
19 649 205
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
1 416 569
Terenuri
4 343
1 038 360 603
Mijloace fixe
23 450 160
440 469 159
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
326 400
4 083 513
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
79 602
4 724 187 408
Investiții imobiliare
21 356 725
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
18 190
367 277
304 433 980
Total active circulante
43 235 700
439 532 686
11 782 502 004
Materiale
8 804 000
222 672 952
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
75 180
1 710 465
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
3 993 140
21 507 903
68 469 591
Mărfuri
3 263 160
12 688 126
291 052 953
Creanțe comerciale
13 297 900
124 202 403
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
106 460
404 921
186 734 351
Creanțe ale bugetului
60 290
216 430
551 188 867
Creanțe ale personalului
21 635
22 616 563
Alte creanțe curente
704 500
11 338 974
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
12 923 650
43 821 377
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
7 420
947 500
140 624 280
Total Pasiv
67 152 420
928 826 226
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
42 718 399
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
37 000 797
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
5 717 602
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
5 314 393 881
Total datorii curente
5 128 000
116 852 434
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
26 559 598
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
24 691 042
64 768 714
Datorii comerciale
1 077 890
40 704 404
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
242 570
8 084 970
457 736 577
Datorii față de personal
1 471 580
3 638 149
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
610 740
1 660 382
50 233 220
Datorii față de buget
1 054 320
10 392 336
47 434 079
Venituri anticipate curente
16 972
33 831 055
Datorii față de proprietari
191 047
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
483 000
483 000
21 655 686
Alte datorii curente
187 900
430 534
3 416 056 893
Total capital propriu
62 024 420
769 255 393
13 451 165 892
Capital social
42 355 380
251 465 048
7 490 893 188
Capital suplimentar
246 802 042
1 696 488 646
Rezerve
18 438 710
49 236 589
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-467 510
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-31 902 966
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
16 603 105
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 230 330
14 585 873
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-333 637
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.