Evaluarea durabilității financiare
2,7
4,3
5,3
Lichiditate
1,3
2,8
4,3
Raportul curent
2,5
3,9
5,3
Raportul bun al activelor
1,1
2,5
4,4
Rata de poziționare în numerar
0,2
1,9
3,4
Rentabilitatea
2,5
4,8
5,8
Rentabilitatea activelor
2,3
4,8
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
2,3
5,0
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
2,7
4,6
5,6
Pârghie
1,4
4,0
5,7
Datorii totale către total active
0,2
3,2
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
2,5
4,8
6,2
Activitate
6,7
6,1
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,6
6,9
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
6,8
5,2
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
0,42
1,69
15,79
Raportul bun al activelor
0,11
1,08
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,00
0,55
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-20,6 %
-4,5 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-211,5 %
-59,7 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
-9,0 %
-2,0 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
45,1 %
18,9 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
-218,9 %
199,8 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-6,53
-7,06
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
34,79
347,26
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-226 907 780
-259 922 668
112 772 457
Venituri din vânzări
2 513 384 050
4 031 647 881
20 022 578 702
Costul vânzărilor
2 437 315 360
3 801 073 500
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
76 068 690
230 574 381
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-197 527 850
-252 828 958
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
76 068 690
230 574 381
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
9 826 890
65 862 508
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
188 379 340
195 240 154
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
46 839 620
207 210 221
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
48 204 470
146 814 019
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-226 907 780
-256 384 182
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-197 527 850
-252 828 958
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-29 379 940
-3 555 234
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
3 538 486
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
1 101 258 400
5 249 970 196
38 059 075 182
Total active imobilizate
819 054 340
4 151 112 615
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
1 551 140
27 122 611
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
449 930
553 877 555
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
817 274 380
1 038 360 603
Mijloace fixe
639 217 500
2 352 466 250
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 599 532
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 057 150
16 491 767
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
2 882 700
4 724 187 408
Investiții imobiliare
72 151 904
155 561 724
Creanțe pe termen lung
34 098 050
34 369 721
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
34 362 450
34 577 674
691 210 197
Alte active imobilizate
108 318 120
238 298 521
304 433 980
Total active circulante
282 204 060
1 098 857 581
11 782 502 004
Materiale
38 444 480
300 973 376
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 541 290
23 113 780
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
2 398 053
68 469 591
Mărfuri
36 918 528
291 052 953
Creanțe comerciale
2 140 420
115 672 832
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
70 096 510
70 105 434
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
7 586 730
43 014 454
186 734 351
Creanțe ale bugetului
7 884 790
36 495 048
551 188 867
Creanțe ale personalului
2 911 810
16 404 049
22 616 563
Alte creanțe curente
82 841 470
170 355 110
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
2 467 850
187 204 780
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
66 288 710
96 202 137
140 624 280
Total Pasiv
1 101 258 400
5 249 970 196
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
326 739 440
453 239 699
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
283 433 010
283 433 010
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
83 432 412
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 350
42 650
Alte datorii pe termen lung
43 306 430
86 331 927
5 314 393 881
Total datorii curente
667 210 010
1 484 140 925
18 289 970 156
Datorii curente
85 387 590
85 387 590
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
108 135 512
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
297 291 610
574 336 040
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
187 272 110
406 868 833
457 736 577
Datorii față de personal
8 994 300
154 477 344
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
2 318 000
24 641 630
50 233 220
Datorii față de buget
1 211 900
7 336 348
47 434 079
Venituri anticipate curente
182 540
8 036 783
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 730 415
3 880 466
Provizioane curente
8 088 486
21 655 686
Alte datorii curente
84 551 960
103 101 944
3 416 056 893
Total capital propriu
107 308 950
3 312 589 572
13 451 165 892
Capital social
149 836 240
2 505 849 327
7 490 893 188
Capital suplimentar
793 536 484
1 696 488 646
Rezerve
13 766 200
132 267 369
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
316 070
4 153 175
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
170 298 220
136 705 885
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-226 907 780
-259 922 668
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.