Evaluarea durabilității financiare
8,8
7,0
5,3
Lichiditate
8,5
6,4
4,3
Raportul curent
9,1
7,2
5,3
Raportul bun al activelor
7,9
6,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
8,5
5,7
3,4
Rentabilitatea
9,4
8,0
5,8
Rentabilitatea activelor
10,0
8,1
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,2
7,6
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
8,9
8,1
5,6
Pârghie
9,2
7,5
5,7
Datorii totale către total active
8,6
6,9
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
9,8
8,2
6,2
Activitate
7,6
5,7
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,3
5,2
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
6,2
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
10,28
10,62
15,79
Raportul bun al activelor
5,72
3,55
5,98
Rata de poziționare în numerar
5,65
2,98
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
14,3 %
5,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
15,1 %
7,3 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,3 %
7,5 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,7 %
9,5 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
4,2 %
343,6 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,69
6,35
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
622,10
139,71
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
921 140
6 073 778
112 772 457
Venituri din vânzări
14 687 880
72 145 014
20 022 578 702
Costul vânzărilor
10 630 440
48 027 269
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
4 057 440
24 117 745
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
899 780
5 922 973
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
4 057 440
24 117 745
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
1 187 747
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
66 037
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
3 086 250
17 871 681
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
71 410
1 424 801
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 065 320
6 854 286
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
899 780
5 922 973
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
165 540
931 313
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
144 180
780 508
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
6 450 130
111 423 404
38 059 075 182
Total active imobilizate
2 984 320
76 348 501
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
36 160
2 051 123
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
12 583 667
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
12 500
102 517
1 038 360 603
Mijloace fixe
2 935 660
61 393 870
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 000
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
92 615
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
109 709
304 433 980
Total active circulante
3 465 810
35 074 903
11 782 502 004
Materiale
45 210
1 540 266
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
29 410
596 150
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
132 183
68 469 591
Mărfuri
50 214
291 052 953
Creanțe comerciale
23 610
3 150 587
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
342 673
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
2 252 423
186 734 351
Creanțe ale bugetului
27 430
1 135 593
551 188 867
Creanțe ale personalului
42 360
173 022
22 616 563
Alte creanțe curente
1 382 010
1 905 340
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
1 904 770
11 395 656
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
11 010
12 061 010
74 592 015
Alte active circulante
339 786
140 624 280
Total Pasiv
6 450 130
111 423 404
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
12 500
17 075 505
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
12 500
17 075 505
5 314 393 881
Total datorii curente
337 230
9 545 352
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
369 293
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
638
11 872 772 458
Avansuri primite curente
142 640
5 714 469
457 736 577
Datorii față de personal
1 804 486
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
497 240
50 233 220
Datorii față de buget
162 730
863 215
47 434 079
Venituri anticipate curente
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
105 325
21 655 686
Alte datorii curente
31 860
190 686
3 416 056 893
Total capital propriu
6 100 400
84 802 547
13 451 165 892
Capital social
2 444 550
50 080 508
7 490 893 188
Capital suplimentar
14 316 400
1 696 488 646
Rezerve
2 734 700
27 048 070
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
13 298
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-12 729 517
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
921 150
6 073 788
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.