Evaluarea durabilității financiare
8,6
7,0
5,1
Lichiditate
7,9
6,5
4,2
Raportul curent
8,1
7,2
5,3
Raportul bun al activelor
7,5
6,6
4,4
Rata de poziționare în numerar
8,0
5,7
3,0
Rentabilitatea
9,6
8,2
5,6
Rentabilitatea activelor
10,0
8,4
5,5
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,5
7,7
6,4
Rentabilitatea vânzărilor
9,3
8,2
5,2
Pârghie
9,5
7,6
5,8
Datorii totale către total active
9,0
6,9
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
9,9
8,3
6,3
Activitate
7,1
5,3
4,8
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,2
4,5
5,1
Raportul cifrelor de afaceri
10,0
6,1
4,6
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
5,66
11,93
8,31
Raportul bun al activelor
3,26
4,21
3,17
Rata de poziționare în numerar
3,24
3,31
1,08
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
17,5 %
5,5 %
-1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
19,4 %
5,9 %
8,7 %
Rentabilitatea vânzărilor
9,2 %
4,1 %
-7,5 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,4 %
9,0 %
13,4 %
Raportul Datorie-EBITDA
2,1 %
334,4 %
2 181,3 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
4,15
6,35
18,58
Raportul cifrelor de afaceri
819,41
167,47
177,48
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
1 282 980
5 448 692
-3 788 602 640
Venituri din vânzări
13 888 990
67 458 580
20 022 058 634
Costul vânzărilor
9 734 990
45 969 127
18 997 965 567
Profit brut (pierdere brută)
4 154 000
21 489 453
1 024 093 067
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 405 170
5 265 671
-1 160 356 797
Profit brut (pierdere brută)
4 154 000
21 489 453
1 024 093 067
Alte venituri din activitatea operațională
1 356 132
271 447 749
Cheltuieli de distribuire
33 590
1 083 133 720
Cheltuieli administrative
2 701 110
15 891 710
694 531 949
Alte cheltuieli din activitatea operațională
47 710
1 654 604
298 327 573
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
1 473 560
6 385 584
-3 920 715 789
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
1 405 170
5 265 671
-1 160 356 797
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
17 200 322
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-6 323 704
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
68 390
1 119 913
-2 631 197 495
Cheltuieli privind impozitul pe venit
190 580
936 892
28 194 673
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
7 346 640
94 493 836
36 737 847 837
Total active imobilizate
3 278 890
62 256 342
25 100 767 197
Imobilizări necorporale
50 750
908 456
112 489 819
Imobilizări corporale în curs de execuție
12 580 788
5 107 426 433
Active financiare pe termen lung
1 626 005
Terenuri
12 500
195 132
260 172 237
Mijloace fixe
3 215 640
48 467 632
13 437 148 864
Active biologice imobilizate
1 142 286
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 000
28 425 029
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 130 518
Investiții imobiliare
121 519 914
Creanțe pe termen lung
658 492 616
Avansuri acordate pe termen lung
533 590 143
Alte active imobilizate
89 334
114 603 333
Total active circulante
4 067 750
32 237 494
11 637 080 640
Materiale
109 970
1 357 341
833 350 378
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
354 462
36 597 009
Producția în curs de execuție și produse
274 009
67 007 557
Mărfuri
54 428
221 238 116
Creanțe comerciale
16 950
2 860 912
5 344 481 273
Creanțe ale părților afiliate
238 507
2 349 302 539
Avansuri acordate curente
1 590 949
274 812 020
Creanțe ale bugetului
52 050
1 034 335
546 409 984
Creanțe ale personalului
108 860
239 111
17 177 811
Alte creanțe curente
1 431 450
1 936 882
719 061 662
Numerar în casierie și la conturile curente
2 325 860
12 165 477
884 942 424
Investitii financiare curente in parti afiliate
9 600 000
100 280 989
Alte active circulante
22 610
531 081
242 418 878
Total Pasiv
7 346 640
94 493 836
36 735 998 622
Total datorii pe termen lung
12 500
13 996 942
5 426 003 120
Datorii pe termen lung
322 403 211
Credite bancare pe termen lung
204 268 764
Împrumuturi pe termen lung
303 543 633
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
184 850
Alte datorii pe termen lung
12 500
13 996 942
4 595 602 662
Total datorii curente
718 230
9 426 974
19 522 967 272
Datorii curente
190 409 953
Credite bancare pe termen scurt
152 131 017
Împrumuturi pe termen scurt
74 769 927
Datorii comerciale
388 223
2 855 585 189
Datorii față de părți afiliate
638
12 066 246 251
Avansuri primite curente
287 860
5 684 158
451 183 620
Datorii față de personal
1 828 285
200 860 757
Datorii privind asigurările sociale și medicale
244 986
46 448 845
Datorii față de buget
411 230
869 959
43 665 763
Venituri anticipate curente
31 244 786
Datorii față de proprietari
1 380 143
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
2 873 774
Provizioane curente
17 882 966
Alte datorii curente
19 140
410 725
3 388 284 281
Total capital propriu
6 615 910
71 069 920
11 787 028 230
Capital social
2 444 550
50 080 508
7 701 528 331
Capital suplimentar
2 216 319
1 205 098 435
Rezerve
2 888 380
26 649 547
6 691 214 666
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
15 391 585
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-765 237
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
1 282 980
-7 876 454
-4 023 712 758
Profit nerepartizat
31 212
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 775 821

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.