Evaluarea durabilității financiare
2,8
5,3
5,3
Lichiditate
5,3
7,3
4,3
Raportul curent
7,1
8,4
5,3
Raportul bun al activelor
6,8
8,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
1,8
5,2
3,4
Rentabilitatea
1,7
4,9
5,8
Rentabilitatea activelor
2,0
5,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
1,8
5,0
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
1,4
4,3
5,6
Pârghie
0,9
4,8
5,7
Datorii totale către total active
0,2
4,3
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
1,7
5,3
6,2
Activitate
3,7
4,3
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,8
5,5
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
1,6
3,1
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
8,81
111,95
15,79
Raportul bun al activelor
6,99
40,70
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,28
11,33
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-1,4 %
4,7 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-4,1 %
3,2 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
-2,9 %
0,1 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
64,1 %
35,9 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
-4 671,6 %
-2 610,0 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
2,03
2,85
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
2,36
8,47
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-71 979 650
-30 642 243
112 772 457
Venituri din vânzări
2 424 433 073
3 497 428 576
20 022 578 702
Costul vânzărilor
2 416 117 866
3 381 131 408
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
8 315 207
116 297 168
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-74 125 762
-44 626 880
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
8 315 207
116 297 168
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
40 979 903
41 031 205
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
17 636 590
60 509 360
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
49 974 458
75 302 679
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
55 809 824
66 143 284
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-71 979 650
-25 086 610
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-74 125 762
-44 626 880
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
2 146 112
176 090 340
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
5 555 633
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
5 245 857 047
5 577 818 835
38 059 075 182
Total active imobilizate
3 897 584 394
3 952 881 981
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
2 460 648
2 494 769
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
396 878 519
407 706 714
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
97 250 570
104 931 079
1 038 360 603
Mijloace fixe
2 835 668 623
2 872 423 385
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
520 000
520 000
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
564 806 034
564 806 034
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
1 348 272 653
1 624 936 854
11 782 502 004
Materiale
140 881 708
157 124 443
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
30 330
193 301
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
163 115
68 469 591
Mărfuri
1 109 971
1 379 587
291 052 953
Creanțe comerciale
1 026 938 681
1 093 181 280
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
4 560 669
26 993 247
186 734 351
Creanțe ale bugetului
14 835 771
156 360 536
551 188 867
Creanțe ale personalului
1 321 813
1 321 976
22 616 563
Alte creanțe curente
92 087 279
92 428 687
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
43 207 608
72 076 053
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
1 468 258
1 468 258
74 592 015
Alte active circulante
21 830 565
22 246 371
140 624 280
Total Pasiv
5 248 634 425
5 580 596 213
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
3 360 470 893
3 360 470 893
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
326 097 604
326 097 604
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
3 034 373 289
3 034 373 289
5 314 393 881
Total datorii curente
153 030 146
154 170 788
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
122 856 159
123 025 562
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
2 447 421
2 447 421
457 736 577
Datorii față de personal
17 167 735
17 174 918
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
3 985 366
3 985 366
50 233 220
Datorii față de buget
81 366
47 434 079
Venituri anticipate curente
4 446 383
4 446 383
33 831 055
Datorii față de proprietari
508 297
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
21 655 686
Alte datorii curente
2 127 082
2 501 475
3 416 056 893
Total capital propriu
1 735 133 386
2 065 954 532
13 451 165 892
Capital social
953 612 718
957 203 138
7 490 893 188
Capital suplimentar
1 696 488 646
Rezerve
693 564 166
979 519 531
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
2 534
2 534
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
159 933 618
159 933 618
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
41 275 361
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-71 979 650
-71 979 650
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.