Evaluarea durabilității financiare
7,2
4,2
5,3
Lichiditate
3,7
2,7
4,3
Raportul curent
4,0
3,4
5,3
Raportul bun al activelor
4,3
3,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
2,9
1,6
3,4
Rentabilitatea
7,1
4,7
5,8
Rentabilitatea activelor
7,5
4,7
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,6
5,8
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
5,5
4,3
5,6
Pârghie
10,0
4,9
5,7
Datorii totale către total active
10,0
4,4
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
5,3
6,2
Activitate
7,4
4,4
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
10,0
5,6
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
4,8
3,1
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
1,09
0,89
15,79
Raportul bun al activelor
1,08
0,75
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,56
0,30
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,5 %
0,3 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
55,6 %
10,9 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
0,6 %
-0,4 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
14,1 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,0 %
-1 062,1 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
97,77
31,54
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
16,45
9,50
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
20 073 343
225 754 159
112 772 457
Venituri din vânzări
3 483 047 784
10 239 919 636
20 022 578 702
Costul vânzărilor
3 464 323 718
8 434 193 390
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
18 724 066
1 805 726 246
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
22 731 499
-532 453 379
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
18 724 066
1 805 726 246
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
8 127 341
36 014 018
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
1 198 801 249
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
3 776 354
140 619 079
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
343 554
44 672 409
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
22 624 318
232 443 296
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
22 731 499
-532 453 379
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
2 711 714
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
-107 181
-222 548 580
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 550 975
6 689 137
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
443 012 999
14 432 674 999
38 059 075 182
Total active imobilizate
455 021
6 730 942 407
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
8 246
52 910 893
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
295 181 547
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
1 978 222
1 038 360 603
Mijloace fixe
446 775
1 540 622 880
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
6 291 098
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 720 927 146
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
49 387 256
691 210 197
Alte active imobilizate
63 643 365
304 433 980
Total active circulante
442 557 978
7 701 732 592
11 782 502 004
Materiale
6 973
68 316 626
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
15 486
6 839 658
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
2 569
68 469 591
Mărfuri
58 542 407
291 052 953
Creanțe comerciale
211 679 365
3 924 568 198
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 124 093 259
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
8 392
106 049 580
186 734 351
Creanțe ale bugetului
4 105 114
344 738 663
551 188 867
Creanțe ale personalului
1 120 136
22 616 563
Alte creanțe curente
551 865 395
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
226 703 630
506 887 049
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
3 018 899
74 592 015
Alte active circulante
39 018
5 690 153
140 624 280
Total Pasiv
443 012 999
14 432 674 999
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
268 923 087
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
13 328 000
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
255 177 058
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
418 029
5 314 393 881
Total datorii curente
406 931 634
15 881 754 377
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
20 004 000
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
37 642 532
64 768 714
Datorii comerciale
406 931 634
610 337 102
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 857 839 906
11 872 772 458
Avansuri primite curente
10 692 111
457 736 577
Datorii față de personal
22 262 196
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
9 061 283
50 233 220
Datorii față de buget
17 973 377
47 434 079
Venituri anticipate curente
10 607 620
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
11 387 495
21 655 686
Alte datorii curente
3 273 946 755
3 416 056 893
Total capital propriu
36 081 365
-1 718 002 465
13 451 165 892
Capital social
100 000
1 969 779 098
7 490 893 188
Capital suplimentar
165 696 202
1 696 488 646
Rezerve
11 255 391
97 788 469
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
688 292
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
4 652 631
-4 177 708 685
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
20 073 343
225 754 159
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.