Evaluarea durabilității financiare
8,6
5,3
5,3
Lichiditate
9,8
7,3
4,3
Raportul curent
10,0
8,4
5,3
Raportul bun al activelor
10,0
8,2
4,4
Rata de poziționare în numerar
9,4
5,2
3,4
Rentabilitatea
9,0
4,9
5,8
Rentabilitatea activelor
9,9
5,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
9,1
5,0
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
8,0
4,3
5,6
Pârghie
9,7
4,8
5,7
Datorii totale către total active
9,5
4,3
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
10,0
5,3
6,2
Activitate
5,0
4,3
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,1
5,5
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
4,9
3,1
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
242,55
111,95
15,79
Raportul bun al activelor
83,38
40,70
5,98
Rata de poziționare în numerar
25,31
11,33
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
12,5 %
4,7 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
12,5 %
3,2 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
3,9 %
0,1 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,1 %
35,9 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
0,4 %
-2 610,0 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
3,89
2,85
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
16,20
8,47
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
41 337 407
-30 642 243
112 772 457
Venituri din vânzări
1 072 995 503
3 497 428 576
20 022 578 702
Costul vânzărilor
965 013 542
3 381 131 408
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
107 981 961
116 297 168
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
29 498 882
-44 626 880
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
107 981 961
116 297 168
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
51 302
41 031 205
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
42 872 770
60 509 360
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
25 328 221
75 302 679
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
10 333 460
66 143 284
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
46 893 040
-25 086 610
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
29 498 882
-44 626 880
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
173 944 228
176 090 340
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
5 555 633
5 555 633
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
331 961 788
5 577 818 835
38 059 075 182
Total active imobilizate
55 297 587
3 952 881 981
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
34 121
2 494 769
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
10 828 195
407 706 714
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
7 680 509
104 931 079
1 038 360 603
Mijloace fixe
36 754 762
2 872 423 385
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
520 000
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
564 806 034
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
276 664 201
1 624 936 854
11 782 502 004
Materiale
16 242 735
157 124 443
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
162 971
193 301
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
163 115
163 115
68 469 591
Mărfuri
269 616
1 379 587
291 052 953
Creanțe comerciale
66 242 599
1 093 181 280
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
22 432 578
26 993 247
186 734 351
Creanțe ale bugetului
141 524 765
156 360 536
551 188 867
Creanțe ale personalului
163
1 321 976
22 616 563
Alte creanțe curente
341 408
92 428 687
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
28 868 445
72 076 053
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
1 468 258
74 592 015
Alte active circulante
415 806
22 246 371
140 624 280
Total Pasiv
331 961 788
5 580 596 213
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
3 360 470 893
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
326 097 604
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
3 034 373 289
5 314 393 881
Total datorii curente
1 140 642
154 170 788
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
169 403
123 025 562
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
2 447 421
457 736 577
Datorii față de personal
7 183
17 174 918
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
3 985 366
50 233 220
Datorii față de buget
81 366
81 366
47 434 079
Venituri anticipate curente
4 446 383
33 831 055
Datorii față de proprietari
508 297
508 297
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
21 655 686
Alte datorii curente
374 393
2 501 475
3 416 056 893
Total capital propriu
330 821 146
2 065 954 532
13 451 165 892
Capital social
3 590 420
957 203 138
7 490 893 188
Capital suplimentar
1 696 488 646
Rezerve
285 955 365
979 519 531
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
2 534
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
159 933 618
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
41 275 361
41 275 361
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-71 979 650
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.