Evaluarea durabilității financiare
6,4
6,9
5,3
Lichiditate
5,5
5,0
4,3
Raportul curent
6,2
5,5
5,3
Raportul bun al activelor
5,7
4,6
4,4
Rata de poziționare în numerar
4,8
4,8
3,4
Rentabilitatea
5,7
7,0
5,8
Rentabilitatea activelor
5,6
7,5
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
5,5
7,2
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
5,8
6,5
5,6
Pârghie
8,5
8,4
5,7
Datorii totale către total active
9,3
8,2
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
7,6
8,5
6,2
Activitate
5,4
7,0
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
6,4
6,4
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
4,5
7,6
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
3,35
2,63
15,79
Raportul bun al activelor
2,37
1,85
5,98
Rata de poziționare în numerar
1,49
1,55
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
4,0 %
4,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,4 %
8,1 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
6,4 %
2,9 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,2 %
1,2 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
4,1 %
51,3 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
5,33
-4,98
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
14,19
66,63
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 267 194
5 258 117
112 772 457
Venituri din vânzări
35 455 136
257 704 046
20 022 578 702
Costul vânzărilor
21 320 212
176 545 811
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
14 134 924
81 158 235
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 124 041
6 658 063
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
14 134 924
81 158 235
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
152 016
1 651 763
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
54 457
3 337 266
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
10 196 154
66 237 078
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
912 288
6 577 601
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
3 128 996
7 680 608
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
3 124 041
6 658 063
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
4 955
1 766 201
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
861 802
2 422 491
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
56 638 135
216 383 187
38 059 075 182
Total active imobilizate
47 155 930
136 084 246
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
2 680 276
6 149 204
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
32 708
2 271 361
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
11 633 891
24 912 781
1 038 360 603
Mijloace fixe
32 809 055
102 750 900
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
4 724 187 408
Investiții imobiliare
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
304 433 980
Total active circulante
9 482 205
80 298 941
11 782 502 004
Materiale
151 139
3 020 617
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
242 434
1 037 089
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
265 307
68 469 591
Mărfuri
212 439
353 241
291 052 953
Creanțe comerciale
2 498 750
6 106 888
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
193 650
465 903
186 734 351
Creanțe ale bugetului
493 008
4 018 815
551 188 867
Creanțe ale personalului
285 084
754 664
22 616 563
Alte creanțe curente
1 084 712
2 783 017
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
4 224 282
42 119 053
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
17 000 000
74 592 015
Alte active circulante
96 707
2 374 347
140 624 280
Total Pasiv
54 544 637
214 289 689
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
0
0
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
5 314 393 881
Total datorii curente
2 834 538
37 796 719
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
2 435 140
64 768 714
Datorii comerciale
573 740
11 719 258
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
289 388
9 403 705
457 736 577
Datorii față de personal
1 213 872
8 956 841
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
69 310
2 503 300
50 233 220
Datorii față de buget
558 610
1 675 464
47 434 079
Venituri anticipate curente
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
430 162
21 655 686
Alte datorii curente
129 618
672 849
3 416 056 893
Total capital propriu
51 710 099
176 492 970
13 451 165 892
Capital social
43 534 106
117 296 279
7 490 893 188
Capital suplimentar
1 696 488 646
Rezerve
7 311 366
54 217 989
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
3 000
1 114 734
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-1 405 567
-168 499
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
2 267 194
4 032 467
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.