Evaluarea durabilității financiare
3,4
4,3
5,3
Lichiditate
1,8
2,8
4,3
Raportul curent
3,8
3,9
5,3
Raportul bun al activelor
0,9
2,5
4,4
Rata de poziționare în numerar
0,6
1,9
3,4
Rentabilitatea
2,0
4,8
5,8
Rentabilitatea activelor
2,3
4,8
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
3,0
5,0
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
1,2
4,6
5,6
Pârghie
3,5
4,0
5,7
Datorii totale către total active
4,0
3,2
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
3,1
4,8
6,2
Activitate
7,1
6,1
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
8,1
6,9
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
6,2
5,2
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
0,85
1,69
15,79
Raportul bun al activelor
0,10
1,08
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,03
0,55
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
-1,5 %
-4,5 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
-1,9 %
-59,7 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
-5,6 %
-2,0 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
6,2 %
18,9 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
-407,5 %
199,8 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
-11,28
-7,06
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
23,58
347,26
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-53 236 870
-259 922 668
112 772 457
Venituri din vânzări
909 652 773
4 031 647 881
20 022 578 702
Costul vânzărilor
897 059 765
3 801 073 500
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
12 593 008
230 574 381
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-80 041 971
-252 828 958
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
12 593 008
230 574 381
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
39 463 425
65 862 508
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
195 240 154
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
41 533 562
207 210 221
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
90 564 842
146 814 019
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
-53 236 870
-256 384 182
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
-80 041 971
-252 828 958
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
26 805 101
-3 555 234
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
3 538 486
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
3 483 309 116
5 249 970 196
38 059 075 182
Total active imobilizate
3 008 551 583
4 151 112 615
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
18 313 790
27 122 611
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
525 957 133
553 877 555
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
Terenuri
795 364 877
817 274 380
1 038 360 603
Mijloace fixe
1 449 779 975
2 352 466 250
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 599 532
1 599 532
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
15 411 617
16 491 767
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
2 882 700
4 724 187 408
Investiții imobiliare
72 151 904
72 151 904
155 561 724
Creanțe pe termen lung
34 369 721
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
34 577 674
691 210 197
Alte active imobilizate
129 972 755
238 298 521
304 433 980
Total active circulante
474 757 533
1 098 857 581
11 782 502 004
Materiale
255 603 304
300 973 376
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
11 085 417
23 113 780
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
875 893
2 398 053
68 469 591
Mărfuri
18 866 931
36 918 528
291 052 953
Creanțe comerciale
38 582 286
115 672 832
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
70 105 434
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
29 092 857
43 014 454
186 734 351
Creanțe ale bugetului
24 439 848
36 495 048
551 188 867
Creanțe ale personalului
10 819 427
16 404 049
22 616 563
Alte creanțe curente
49 426 684
170 355 110
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
15 732 897
187 204 780
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
20 231 989
96 202 137
140 624 280
Total Pasiv
3 483 309 116
5 249 970 196
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
104 440 412
453 239 699
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
283 433 010
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
83 432 412
83 432 412
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 350
42 350
42 650
Alte datorii pe termen lung
20 965 650
86 331 927
5 314 393 881
Total datorii curente
555 413 006
1 484 140 925
18 289 970 156
Datorii curente
85 387 590
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
105 165 077
108 135 512
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
64 768 714
Datorii comerciale
224 083 749
574 336 040
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
65 255 699
406 868 833
457 736 577
Datorii față de personal
132 902 036
154 477 344
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
17 139 516
24 641 630
50 233 220
Datorii față de buget
2 136 608
7 336 348
47 434 079
Venituri anticipate curente
1 421 414
8 036 783
33 831 055
Datorii față de proprietari
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 730 415
3 880 466
Provizioane curente
8 088 486
21 655 686
Alte datorii curente
7 308 907
103 101 944
3 416 056 893
Total capital propriu
2 823 455 698
3 312 589 572
13 451 165 892
Capital social
2 129 814 169
2 505 849 327
7 490 893 188
Capital suplimentar
793 408 311
793 536 484
1 696 488 646
Rezerve
132 267 369
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-3 224 793
4 153 175
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-43 305 119
136 705 885
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
-53 236 870
-259 922 668
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.