Evaluarea durabilității financiare
6,9
5,9
5,3
Lichiditate
6,2
5,1
4,3
Raportul curent
9,7
7,0
5,3
Raportul bun al activelor
7,1
5,0
4,4
Rata de poziționare în numerar
1,8
3,4
3,4
Rentabilitatea
8,6
7,0
5,8
Rentabilitatea activelor
8,3
7,2
6,0
Rentabilitatea capitalurilor proprii
7,3
6,7
6,0
Rentabilitatea vânzărilor
9,4
6,9
5,6
Pârghie
9,7
6,2
5,7
Datorii totale către total active
9,5
5,5
5,2
Raportul Datorie-EBITDA
9,8
6,8
6,2
Activitate
1,5
4,9
5,1
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
1,5
5,3
5,4
Raportul cifrelor de afaceri
1,4
4,6
4,7
Indicatori de sustenabilitate financiară
Valoare
Media
Media
Lichiditate
Raportul curent
9,19
5,04
15,79
Raportul bun al activelor
3,31
2,38
5,98
Rata de poziționare în numerar
0,14
0,88
2,36
Rentabilitatea
Rentabilitatea activelor
3,7 %
2,8 %
1,2 %
Rentabilitatea capitalurilor proprii
4,0 %
3,8 %
-6,5 %
Rentabilitatea vânzărilor
10,5 %
2,7 %
1,4 %
Pârghie
Datorii totale către total active
0,0 %
10,4 %
15,5 %
Raportul Datorie-EBITDA
1,5 %
205,8 %
1 752,4 %
Activitate
Rata de fluctuație a capitalului de lucru
0,57
9,06
6,69
Raportul cifrelor de afaceri
1,48
22,01
103,22
Raportul de profit și pierderi
Valoare
Suma totală
Suma totală
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
14 897 365
31 189 008
112 772 457
Venituri din vânzări
140 392 284
866 265 057
20 022 578 702
Costul vânzărilor
99 765 733
685 037 804
17 295 135 563
Profit brut (pierdere brută)
40 626 551
181 227 253
2 727 443 139
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
16 928 222
36 030 882
-1 336 988 241
Profit brut (pierdere brută)
40 626 551
181 227 253
2 727 443 139
Alte venituri din activitatea operațională
825 006
48 029 730
317 587 282
Cheltuieli de distribuire
5 519 784
76 739 447
2 170 590 250
Cheltuieli administrative
12 576 264
75 457 742
702 048 556
Alte cheltuieli din activitatea operațională
6 427 287
35 758 922
311 134 213
Profit/(pierdere) pînă la impozitare
17 434 952
38 265 143
43 283 884
Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)
16 928 222
36 030 882
-1 336 988 241
Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)
740 617
3 452 331
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
-407 132
-407 132
Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)
506 730
1 903 004
549 789 310
Cheltuieli privind impozitul pe venit
2 537 587
7 076 135
33 368 052
Bilanțul contabil
Valoare
Suma totală
Suma totală
Total Active
403 213 406
928 826 226
38 059 075 182
Total active imobilizate
127 309 429
489 293 540
26 276 573 178
Imobilizări necorporale
197 140
1 867 147
122 379 815
Imobilizări corporale în curs de execuție
2 726 553
19 649 205
4 269 408 602
Active financiare pe termen lung
1 416 569
1 416 569
Terenuri
4 343
4 343
1 038 360 603
Mijloace fixe
123 018 292
440 469 159
14 305 854 736
Active biologice imobilizate
1 820 975
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
1 272 100
4 083 513
28 810 457
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate
79 602
79 602
4 724 187 408
Investiții imobiliare
21 356 725
155 561 724
Creanțe pe termen lung
633 128 112
Avansuri acordate pe termen lung
691 210 197
Alte active imobilizate
11 399
367 277
304 433 980
Total active circulante
275 903 977
439 532 686
11 782 502 004
Materiale
137 568 196
222 672 952
800 062 536
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
1 623 231
1 710 465
41 201 500
Producția în curs de execuție și produse
17 514 763
21 507 903
68 469 591
Mărfuri
9 424 276
12 688 126
291 052 953
Creanțe comerciale
95 089 711
124 202 403
5 324 889 210
Creanțe ale părților afiliate
2 210 952 649
Avansuri acordate curente
187 315
404 921
186 734 351
Creanțe ale bugetului
123 492
216 430
551 188 867
Creanțe ale personalului
8 351
21 635
22 616 563
Alte creanțe curente
9 974 967
11 338 974
873 827 593
Numerar în casierie și la conturile curente
4 188 257
43 821 377
1 196 289 896
Investitii financiare curente in parti afiliate
74 592 015
Alte active circulante
201 418
947 500
140 624 280
Total Pasiv
403 213 406
928 826 226
38 059 759 062
Total datorii pe termen lung
42 718 399
6 318 623 014
Datorii pe termen lung
37 000 797
320 433 807
Credite bancare pe termen lung
5 717 602
102 478 014
Împrumuturi pe termen lung
581 274 662
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
42 650
Alte datorii pe termen lung
5 314 393 881
Total datorii curente
30 027 222
116 852 434
18 289 970 156
Datorii curente
435 146 103
Credite bancare pe termen scurt
26 559 598
155 001 733
Împrumuturi pe termen scurt
24 691 042
64 768 714
Datorii comerciale
9 831 508
40 704 404
1 502 505 559
Datorii față de părți afiliate
11 872 772 458
Avansuri primite curente
7 792 376
8 084 970
457 736 577
Datorii față de personal
1 921 229
3 638 149
228 210 342
Datorii privind asigurările sociale și medicale
999 908
1 660 382
50 233 220
Datorii față de buget
9 202 157
10 392 336
47 434 079
Venituri anticipate curente
16 972
16 972
33 831 055
Datorii față de proprietari
182 342
191 047
737 271
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
3 880 466
Provizioane curente
483 000
21 655 686
Alte datorii curente
80 730
430 534
3 416 056 893
Total capital propriu
373 186 184
769 255 393
13 451 165 892
Capital social
111 820 414
251 465 048
7 490 893 188
Capital suplimentar
246 802 042
246 802 042
1 696 488 646
Rezerve
49 236 589
7 975 546 608
Rezerve prevăzute de statut
195 466 175
195 466 175
Alte rezerve
16 895 433
16 895 433
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
-467 510
2 519 866
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
-31 902 966
-3 946 495 859
Profit nerepartizat
16 603 105
57 881 938
Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung
10 905 241
10 905 241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
14 897 365
14 585 873
23 377 943
Profit utilizat al perioadei de gestiune
-333 637
-333 637
-72 313 287

Companiile de stat activează în sectoare economice importante, gestionând active importante pentru economia țării. Proprietarii finali ai companiilor de stat sunt contribuabilii. Prin urmare, eficiența gestionării acestor companii este o prioritate pentru societatea civilă și pentru cetățeni.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.